Podjęcie działań mających na celu utworzenie nowej placówki dla absolwentów OREW – osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

 1. Kontynuować dotychczasową działalność PSONI Koło w Krośnie mającą na celu rozwijanie i wzmacnianie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 1. Prowadzenie stałej działalności na rzecz budowy tożsamości organizacyjnej, szerzenia celów i misji Stowarzyszenia, w tym organizacja imprez integracyjnych adresowanych do rodziców - członków Koła,
 2. Kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia stałego finansowania Mieszkania Wspomaganego w Potoku,
 3. Zagospodarowanie terenu wokół Mieszkania Wspomaganego w Potoku,
 4. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie finansowania 26 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością po zakończeniu projektu RPOWP pn. "ZAZ moją szansą",
 5. Kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie miejsc w środowiskowych domach samopomocy,
 6. Pozyskanie środków finansowych na realizację zaleceń konserwatorskich dotyczących zabytkowego spichlerza w Potoku,
 7. Rozwijanie działalności gospodarczej Zakładów Aktywności Zawodowej oraz prowadzenie stałego monitoringu działalności merytorycznej, w tym w zakresie zatrudniania ONI poza ZAZ,
 8. Pozyskiwanie środków finansowanych na kontynuację projektów tj. treningi mieszkalnictwa, wczesna interwencja, zajęcia dodatkowe,
 9. Sfinalizowanie wniosków złożonych w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami - III" obejmujących zakup 3 samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnością,
 10. Rozwijanie tworzonego przez kolejne pokolenia rodziców systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.