Osoby chętne do powiększenia grona członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zachęcamy do złożenia deklaracji członkowskiej. W tym celu należy złożyć w formie pisemnej deklarację członkowską z prośbą o przyjęcie na członka PSONI.

Wzór deklaracji jest przygotowany do pobrania z odnośnika › Pobierz Deklaracja Członkowska.