Film "Włączeni w życie" powstał w 2013 r. z okazji 50-lecia działalności Ruchu Rodziców (wówczas Stowarzyszenie używało jeszcze nazwy PSOUU). Odpowie na wiele pytań i przypomni nam: Jak wyglądało wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w latach sześćdziesiątych? dlaczego Rodzice nie mogli zarejestrować Stowarzyszenia w 1963 roku? Jak to było możliwe, że bez komputerów i telefonów komórkowych rodzice osób odnaleźli się i prężnie zorganizowali? Jak tworzono kolejne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną?