Zarząd PSONI Koło w Krośnie zaprasza do licznego udziału w Mszy Św. która zostanie odprawiona w intencji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich Rodzin oraz pracowników naszego Stowarzyszenia.

PSONI Koło w Krośnie to wspólnota osób z niepełnosprawnością, rodziców/opiekunów, rodzeństwa i pracowników. Bądźmy więc razem i wspólnie przeżyjmy to wydarzenie duchowe.

 

Msza św. z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną