Mieszkańcy mieszkania wspomaganego w Potoku wzięli udział w pikniku rodzinnym, którego organizatorem była OSP Potok. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji m.in. skoki spadochronowe, jak również występy artystyczne przygotowane przez uczniów SP w Potoku i okolic. Wszyscy wspaniale się bawili. Po powrocie do domu wymieniali się uwagami na temat wyjścia i wspominali wydarzenia do późnych godzin wieczornych. Samo wyjście było też okazją do praktycznego treningu spędzania czasu wolnego oraz nabywania umiejętności społecznych.

 

 

Marlena BAJGER
Asystent osoby niepełnosprawnej