To była wyjątkowa wizyta ponieważ wiązała się z 30-leciem działalności PFRON. Mieliśmy okazję podziękować Panu Maciejowi Szymańskiemu - Dyrektorowi Oddziału PFRON oraz wszystkim pracownikom za współpracę, której owocem jest wiele przedsięwzięć realizowanych przez nasze Koło z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość spotkania. Życzymy kolejnych lat profesjonalnej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/psoni-kolo-w-krosnie-z-wizyta-w-naszym-oddziale/