5 maja przypada ważne dla nas święto - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku nie możemy pójść ulicami miasta w naszym pomarańczowym Marszu Godności, dlatego postarajmy się w inny sposób pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być traktowane z godnością i szacunkiem. A godność to możliwość pracy, nauki, bycia potrzebnym i kochanym.

Dzień Godności to możliwość przypomnienia społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi samymi ludźmi jak wszyscy - tak samo kochają, bawią się, płaczą, cierpią i walczą ze swoimi słabościami. Chcą się uczyć, pracować, poznawać świat, choć często napotykają na bariery.

Prosimy o rozpropagowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną na Waszych profilach FB, wśród rodziny, sąsiadów, przyjaciół.

 

Aby dołączyć do tegorocznej akcji wystarczy:

 

W ten sposób, mimo ograniczeń, pokażmy że jesteśmy silni sobą, że nasza godność nie jest pustym hasłem. Nie możemy się spotkać, ale mimo to możemy razem świętować!

Wszystkim osobom z niepełnosprawnością intelektualną korzystającym z systemu wsparcia PSONI Koło w Krośnie, ich rodzinom i przyjaciołom, a także pracownikom Koła najserdeczniejsze życzenia odwagi w walce o niezależne życie, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, bezpieczeństwa, życzliwości ludzkiej, pomocy i niezbędnego wsparcia w działaniach mających na celu przełamywanie wszelkich barier oraz przejawów nietolerancji i dyskryminacji

 

składa Zarząd PSONI Koło w Krośnie

 

 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną