Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów serdecznie dziękuje PZU SA za przekazaną darowiznę w kwocie 2 000 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.