Punkty pomocy prawnej w Krośnie

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. F. Czajkowskiego 49 w pok. B 002. telefon kontaktowy 13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:

 • Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00 - dyżur radcy prawnego
 • Wtorek godz. 14.00 - 18.00 - dyżur adwokata
 • Środa godz. 9.00 - 13.00 - dyżur adwokata
 • Czwartek godz. 14.00 - 18.00 - dyżur radcy prawnego
 • Piątek godz. 9.00 - 13.00
 • I i III piątek oraz 30 marca i 31 sierpnia 2018 r. - dyżur radcy prawnego,
 • II i IV piątek oraz 29 czerwca i 30 listopada 2018 r. - dyżur adwokata

Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska nr 5, lok. 7. Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Telefon kontaktowy 13 47 43 903.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
 • wtorek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
 • czwartek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
 • piątek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
 • sobota godz. 8.00 - 12.00 adwokat

 

Punkt pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 lokal Nr 204

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: godz. 10.00 - 14.00

WAŻNE! Strona internetowa poświęcona darmowej pomocy prawnej : darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Poradnictwo Specjalistyczne dla mieszkańców powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oferuje bezpłatne wsparcie w postaci możliwości skorzystania z konsultacji ze specjalistami dla mieszkańców z powiatu krośnieńskiego:

Prawnik udziela porad w środy w godzinach 10.30 - 15.30

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

Psycholodzy udzielają pomocy codziennie w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),
 • psychoterapia,
 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
 • poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • konsultacje i terapia rodzinna.

Pracownicy socjalni udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

 

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń
 • z systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie powiatu krośnieńskiego,
 • informacja o prawach i uprawnieniach,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

Specjalista pracy socjalnej udziela wsparcia codziennie w godzinach 7.30 - 14.30.

 

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek, ofiar przemocy w rodzinie itp.