Klub Aktywności

W Klubie Aktywności uczestnicy nabywają szereg umiejętności, miedzy innymi doskonalą się w zakresie zdrowego i higienicznego stylu życia. Podczas zajęć rozwijają umiejętności związane z dbaniem o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę ciała. W ramach treningu higieny uczą się wprowadzać praktyki prozdrowotne, rozumieją potrzebę dobrego odżywiania, unikają zagrożeń dotyczących zdrowia, uczą się właściwego zachowania, aby bezpiecznie reagować w każdej sytuacji.

Zajęcia klubowe realizowane w Klubie Aktywności mają różnorodną formę, miedzy innymi jest to trening samoobsługi, czyli nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych. Uczestnicy ćwiczą umiejętności związane z samodzielnym i estetycznym spożywaniem posiłków, zachowując zasady prawidłowego zachowania się przy stole. Każdorazowo przy okazji wyjść w plener doskonalą czynności ubierania i rozbierania odzieży czy też dobierania odzieży do pogody i pory roku. Wykonują sami bądź ze wsparciem wszelkie czynności toaletowe, ćwicząc manipulację i precyzję ruchu. Dzięki swojemu zaangażowaniu uczestnicy zajęć klubowych systematycznie doskonalą i rozwijają umiejętności w zakresie samoobsługi.

Na zajęciach realizowanych w ramach Klubu Aktywności odbywa się regularnie trening kulinarny - to przede wszystkim zajęcia z gospodarstwa domowego. Na tych zajęciach klubowicze uczą się przygotowywać posiłki, gotują proste potrawy według przepisu, wykonują desery na podwieczorek, nabywają umiejętności związane z obsługą urządzeń AGD. Ponadto uczą się planować zakupy, doskonalą umiejętności porządkowe związane z zajęciami kulinarnymi (np. zmywanie naczyń).

Klub Aktywności to przede wszystkim trening spędzania czasu wolnego, dlatego na zajęciach uczestnicy rozwijają zainteresowania według własnych preferencji i możliwości - rysują, malują, oglądają albumy, książki, zdjęcia, bawią się, grają w różne ciekawe gry, wykonują czynności praktyczne i użyteczne dla innych. Biorą także udział w spotkaniach towarzyskich, wychodzą do restauracji, sklepów samoobsługowych, cukierni. W miarę możliwości spacerują po okolicy, spędzając czas na rekreacji i aktywnym wypoczynku.

Nasi uczestnicy zajęć podczas zajęć rozwijają także swoje umiejętności w zakresie funkcjonowania w większej grupie społecznej. Ćwiczą zachowanie w określonych sytuacjach interpersonalnych, w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. Zdarza się, że istnieje potrzeba rozwiązywania sytuacji konfliktowych - wówczas przy asyście i wsparciu terapeuty uczą się określać problem, rozmawiać o możliwościach reagowania oraz samodzielnie szukać rozwiązań.

Podczas zajęć klubowych rozwijane są umiejętności społeczne, także umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy współpracując podczas różnych zadań uczą się efektywnej komunikacji między sobą, posługując się również komunikacją alternatywną i wspomagającą (gesty Makaton i symbole PCS). W trakcie tej współpracy nabywają umiejętności radzenia sobie z emocjami w momencie sytuacji konfliktowych, uczą się także samodzielnie rozwiązywać problemy sytuacyjne. Wszelkie tego typu działania odbywają się pod czujnym okiem terapeutów, gotowych w razie potrzeby wesprzeć i pomóc.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego najsłabszych grup społecznych – osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Działania merytoryczne obejmują prowadzenie zajęć terapeutycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania ONI w formie treningów, tj.: higieny, samoobsługi, kulinarnych, spędzania czasu wolnego, rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych, autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji-asystowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami w takim zakresie i w stopniu jakiego sobie życzą bez narzucania się i wyręczania, nauka pozawerbalnego porozumiewania się, nauka gestów Makaton, symbole PCS. Z projektu korzysta 30 osób.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań
z zakresu pomocy społecznej ramach

"Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023"

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2018 r. - 31.12. 2018 r.

Wartość projektu: 18 052,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 022,00 zł

 

Zajęcia klubowe realizowane są w formie treningów, w ramach których uczestnicy projektu nabywają, rozwijają oraz podtrzymują umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu. Wszystkie zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 

Nasi uczestnicy nabywają szereg umiejętności poprzez dedykowane dla nich treningi

› POZNAJ SZCZEGÓŁY