Zapraszamy do udziału w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 49 dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do udziału w terapii zajęciowej.

Oferujemy atrakcyjne zajęcia terapeutyczne z zakresu przygotowania do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub na otwartym rynku pracy, a także zajęcia ogólno-usprawniające, rekreacyjne i rehabilitacyjne.

Nie czekaj bezczynnie - przyjdź do naszej placówki i zobacz, może to jest miejsce dla Ciebie.