Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, serdecznie dziękuje za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy łącznie kwotę 27 359,40 zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę bazy lokalowej i wyposażenie naszych placówek w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Jest to dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ogromny dar ukazujący wrażliwość Państwa serc, dobroć ludzką i zrozumienie dla potrzebujących.