Zarząd Koła PSOUU we współpracy z Krośnieńskim Związkiem Żeglarzy Yacht Club w dniu 20 czerwca 2015 r. organizuje dla członków Stowarzyszenia XIII Rejs Żeglarsko - Turystyczny po Jeziorze Solińskim.

Zgłoszenia do udziału w Rejsie przyjmowane są do dnia 29 maja 2015 r. u kierowników placówek (prosimy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL). Wyjazd autobusami w dniu 20 czerwca o godz. 8:00 z parkingu OREW (ul. Powstańców Śląskich 16). Każdy uczestnik rejsu otrzyma identyfikator upoważniający do udziału w imprezie oraz skorzystania z wyżywienia. Identyfikatory wydawane będą na parkingu, bezpośrednio przed wyjazdem.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału osoby niepełnosprawnej i maksymalnie 2 osób towarzyszących (rodziców).

Ważne !

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta Krosna obowiązkowo do dnia 29 maja muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania opieki przez osobę drugą.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie