Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3 dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

I. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie: wyższe
  2. doświadczenie: co najmniej trzyletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  3. przedłożenie koncepcji funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie

II. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3 dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, pokój nr 24, do dnia 25 września 2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Szczegółowe informacje dotyczące składanej oferty można uzyskać w Biurze Obsługi Placówek PSOUU Koło w Krośnie tel. 13/ 43 271 16 lub osobiście Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16 pokój nr 24.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.