W związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Cząstkiewicza z funkcji sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła – Przewodniczący Komisji uzupełnił skład Komisji poprzez włączenie do jej prac Pani Agnieszki Putlak – osoby wybranej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 19 marca 2011 r. Zarząd Koła PSOUU w Krośnie w imieniu członków Koła oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną serdecznie dziękuje Panu Krzysztofowi Cząstkiewiczowi za zaangażowanie w pracę Komisji Rewizyjnej. Dwuletnia owocna praca Pana Krzysztofa przyczyniła się rozwoju naszej organizacji. Równocześnie Zarząd gratuluje Pani Agnieszce Putlak, życząc dużo sił do pracy oraz zaangażowania w sprawy naszego Koła.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie