Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie zaprasza Rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną będących pod opieką Koła na szkolenie nt. skutecznych form wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach domowych, sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, syndromu wypalenia sił oraz budowy systemu wsparcia dla rodziców.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 października 2013 r. w Svidniku na Słowacji. Koszt wyjazdu wynosi:

  1. 50 zł od osoby nie będącej członkiem Stowarzyszenia
  2. 30 zł od osoby będącej członkiem Stowarzyszenia.

W ramach szkolenia Zarząd zapewnia przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, wykłady, wymianę doświadczeń z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną ze Słowacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.10.2013 r. u kierowników placówek lub w siedzibie Zarządu Koła. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie