W sobotę 11 maja 2013 r. o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej rozpoczęła się debata poświęcona miejscu i roli osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Inicjatorem wydarzenia, nad którym patronat objęła marszałek Ewa Kopacz jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

Jest to pierwsza w Polsce debata społeczna z udziałem self-adwokatów, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju samodzielnie występujących w obronie swoich praw. Debata odbyła się w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz jubileuszu 50-lecia PSOUU.

Podczas trzech paneli dyskusyjnych takich jak: prawa obywatelskie, rynek pracy oraz życie osobiste, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły zadawać zaproszonym gościom pytania dotyczące ich funkcjonowania w tych obszarach. W debacie wzięli udział goście specjalni, m.in.: rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz, Karolina Malczyk-Rokicińska pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania oraz wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. Wnioski z dyskusji oraz petycje dotyczące wprowadzenia zamian legislacyjnych umożliwiających lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich sferach życia społecznego zostały przekazane Marszałek Sejmu.

Przed rozpoczęciem debaty, o godz. 12.30 w hallu przed Salą Kolumnową odbył się briefing prasowy z udziałem rzecznika praw obywatelskich prof. Ireny Lipowicz oraz prezesa PSOUU Joanny Janochy.