Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 2013 roku w ramach projektu „Ogólnopolskie Centrum Porad" stworzyło możliwość udzielania profesjonalnych, kompleksowych porad i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia. W skład zespołu udzielającego porad wchodzą: prawnik, psycholog, pedagog i specjalista ds. socjalno-bytowych. Niemal każdy rodzaj porady i wsparcia, będzie można uzyskać zarówno osobiście w siedzibie Centrum w Warszawie przy ulicy Głogowej 2b, jak również na odległość: telefonicznie, przez formularz na stronie www, pocztę elektroniczną i tradycyjną.

Specjaliści będą dostępni w Biurze Zarządu Głównego PSOUU

telefon: 22 848 82 60

w następujących dniach i godzinach:

Godziny Centrum Porad

 Ogłoszenie "Ogólnopolskie Centrum Porad" » Do Pobrania