W dniu 26 października 2013 r., w trakcie gali „Włączeni w życie” organizowanej w ramach Jubileuszu 50–lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pani Irena Wóycicka wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wśród 19 osób, które zostały odznaczone za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym znalazła się Członkini naszego Koła – Pani Krystyna Zima, która otrzymała Brązowy Medal Zasługi.

Pani Krystyno! Zarząd Koła PSOUU w Krośnie, w imieniu członków Koła oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną składa serdeczne gratulacje za uhonorowanie Pani długoletniej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz budowania naszej organizacji. Życzymy Pani dużo zdrowia, sił do pracy a nade wszystko satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Siłą każdej organizacji są jej aktywni i zaangażowani członkowie, dlatego też Odznaczenie Pani jest zaszczytem dla naszego Koła.