Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – jedną z najstarszych (działa od 1963r.) i największych organizacji pozarządowych w kraju (ponad 12 tysięcy członków, 124 Koła terenowe, ponad 450 placówek ). Stowarzyszenie nasze prowadzi działania na rzecz blisko 25 tysięcy osób w każdym wieku z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Stowarzyszenie udziela też pomocy (w różnych formach) rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Polski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wywodzi się od święta obchodzonego pod tą samą nazwą we Francji, a przypada na 5 maja. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzony jest również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ustanawiając w tym samym czasie Dzień Godności Stowarzyszenie chciało podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna lub kolor skóry, płeć lub poglądy polityczne nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. W dniu 6 maja 2013 r. w Tarnobrzegu odbędą się Regionalne Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z naszego Koła na uroczystości Regionalne wyjeżdża 50 osób. Życzymy im by to radosne, majowe święto integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych było okazją do wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni. I już dzisiaj czekamy na relację w wydarzeń.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie