W dniu 25 września 2013r. obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W imprezie wzięły udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice i członkowie PSOUU Koło w Krośnie oraz partnerskiej organizacji - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku a także dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Krosna.

Wśród gości uroczystości był wiceprezydent Miasta Krosna – Pan Bronisław Baran, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – Pani Agnieszka Zygarowicz, Prezes Zarządu Głównego PSOUU – Pani Joanna Janocha.

W trakcie Dnia Godności odbyła się prezentacja filmu o problemach osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na Słowacji, który powstał w ramach realizacji projektu pn. "Tacy sami". Dyskutowano na temat zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, barier na jakie natrafiają osoby z niepełnosprawnościami w Polsce i na Słowacji oraz stopnia wdrożenia zapisów Konwencji w obu krajach. Uroczystość uświetnił występ integracyjnego zespołu młodzieżowego Dysonans z Krosna. Następnie odbyła się wspólna integracyjna zabawa, przy akompaniamencie romskiego zespołu ze Słowacji. Dla uczestników Dnia Godności przygotowane zostały konkursy z nagrodami.

Obchodzone przez Koło święto poza integracją członków Koła ma na celu zwrócenie uwagi środowiska lokalnego oraz władz samorządowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, przypominać o tym, że mają one takie same prawa co osoby w pełni sprawne.

Ten wyjątkowy dzień pomaga zrozumieć ich problemy, pokazuje możliwości ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, buduje społeczny szacunek i kształtuje postawę tolerancji wobec słabości drugiego człowieka, ale przede wszystkim pozwala ukazać potencjał osób z niepełnosprawnością intelektualną.