W dniu 19.10.2012 r. (piątek) Zarząd Koła PSOUU w Krośnie organizuje wycieczkę autokarową do Jarosławia. Wyjazd nastąpi o godz. 7:30 spod budynku OREW przy ul. Powstańców Śląskich 16. Planowany powrót w dniu 19.10.2012 r. około godz.19:0.

Program wycieczki obejmuje:

  • wizytę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach,
  • wizytę w Grupowym Domu Rodzinnym PSOUU Koło w Jarosławiu,
  • obiad w Barze „Europejskie Klimaty” prowadzonym przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • zwiedzanie zabytków Jarosławia z przewodnikiem,
  • zwiedzanie Przeworska
  • kościół Matki Boskiej Śnieżnej.

Cena 30 zł od uczestnika.
Zgłoszenia u kierowników poszczególnych placówek do dnia 15.10.2012 r.

Przewodniczący ZK PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak