Szanowni Państwo.

W dniu 11 maja 2012 roku podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Elektorów odbyły się wybory do Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej PSOUU.

W Zgromadzeniu wzięło udział 87 (na 123) Elektorów.

Elektorzy wybrali Zarząd Główny, który będzie pracował podczas kadencji 2012 – 2016 w składzie:

 1. Grzegorz Bliźniak (Krosno)
 2. Krzysztof Cichuta (Żory)
 3. Andrzej Domagała (Olkusz)
 4. Wojciech Gajewski (Dobre Miasto)
 5. Marian Jagiełka (Kołobrzeg)
 6. Jolanta Janik (Kamień Pomorski)
 7. Joanna Janocha (Krosno)
 8. Mieczysław Kowalczyk (Ostróda)
 9. Przemysław Momot (Stargard Szczeciński)
 10. Zofia Pągowska (Warszawa)
 11. Jacek Piechota (Mielec)
 12. Ewa Surowiec (Słupsk)
 13. Stanisława Syller (Warszawa)
 14. Zofia Trochimowicz-Warga (Tarnobrzeg)
 15. Monika Zima-Parjaszewska (Krosno/Warszawa)

Funkcję Prezesa Zarządu Głównego, zgodnie z decyzją nowowybranego Zarządu Głównego ponownie pełnić będzie pani JOANNA JANOCHA. Pełne ukonstytuowanie nowego Zarządu Głównego nastąpi podczas pierwszego posiedzenia ZG (o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy).

W skład Centralnej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Andrzej Falkowski (Pruszków)
 2. Barbara Famielec (Rymanów)
 3. Maria Lisek-Zięba (Łęczna)
 4. Krzysztof Marciniak (Warszawa)
 5. Grażyna Nowakowska (Aleksandrów Łódzki)

Centralna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Andrzej Falkowski – przewodniczący,
 2. Maria Lisek-Zięba – sekretarz.
 3. Barbara Famielec – członek,
 4. Krzysztof Marciniak – członek,
 5. Grażyna Nowakowska – członek.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sił do pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie