Zarząd Koła PSOUU w Krośnie informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego pn. „Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 10 weekendowych treningów mieszkalnictwa w okresie lipiec - październik 2012 r..

Szczegółowych informacji o możliwości udziału w projekcie udziela Pani Joanna Janocha - dyrektor OREW w Krośnie, tel. 13/ 43 258 37.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie