Zarząd Koła PSOUU w Krośnie informuje, że w okresie od dnia 13 sierpnia 2012 r. dodnia 30 listopada 2012 r. w siedzibie PSOUU w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 w ramach realizacji zadania pn. „Świadomi swoich praw - samodzielni” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego, będzie funkcjonował Punkt Informacji Społeczno-Prawnej.

W ramach Punktu Informacji Społeczno-Prawnej realizowane będą:

  1. bezpłatne poradnictwo prawne skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach projektu będą udzielane porady ambulatoryjne oraz telefoniczne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego), administracyjnego oraz prawa pracy. Pomoc świadczona będzie również przy pisaniu pism procesowych oraz przedsądowych (wniosków, pozwów, zażaleń, odwołań, apelacji, wezwań do zapłaty, itp.). Udostępniane będą kserokopie aktów prawnych, klienci będą mieli także możliwość samodzielnego korzystania z komputera, internetu i drukarki.
  2. bezpłatne poradnictwo socjalne w zakresie przedstawienia możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej; przedstawienia informacji o prawach i uprawnieniach związanych z trudną sytuacją życiową, pomoc w przygotowaniu pism urzędowych itp.

Ponadto na stronie internetowej PSOUU prowadzona będzie rubryka "Prawnik radzi"- obejmująca porady prawne i socjalne dotyczące bieżących przepisów i zmieniającego się prawa.

Zarząd Koła zachęca do korzystania z możliwości uzyskania nieodpłatnych specjalistycznych porad prawnych i socjalnych.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła