Zarząd Koła PSOUU w Krośnie informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego Koło w Krośnie od miesiąca grudnia 2012 r. będzie prowadzić nową placówkę - Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktualnie Zarząd Koła przygotowuje się do rozpoczęcia prac adaptacyjnych w obiekcie przeznaczonym na utworzenie i prowadzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Nowy obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełnia również wszelkie standardy dotyczące środowiskowych domów samopomocy.
Zgodnie z decyzją Wojewody od dnia 1 grudnia 2012 r. z codziennej rehabilitacji i terapii korzystać będzie 25 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Krosna.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w ŚDS w Krośnie lub Rodzice i Opiekunowie osób niepełnosprawnych proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Placówek PSOUU Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 pokój nr 24, tel. 13/ 43 271 16.

Przewodniczący
Zarządu Koła PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak