Zarząd Koła PSOUU w Krośnie zaprasza dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego do udziału w projekcie pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro".

W ramach projektu, w okresie od 13 sierpnia do 15 grudnia 2012 r. zrealizowane zostaną:

  1. warsztaty z zakresu podstawowej wiedzy prawnej i obywatelskiej: procedury w instytucjach użyteczności publicznej, prawa obywatelskie
  2. warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujące:
  • warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy
  • warsztaty praktyczne - nabycie umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zadań na różnych stanowiskach pracy, np. pracownik porządkowy, pracownik pralni, itp. oraz nauka czynności związanych z wytwarzaniem podpałki ekologicznej.

Zajęcia prowadzone będą przez prawnika, doradcę zawodowego oraz trenera pracy.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w:
Biurze Obsługi Placówek PSOUU w Krośnie
ul. Powstańców Śląskich 16,
tel. 13/ 43 271 16.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie