Zarząd Koła PSOUU w Krośnie informuje, że w dniach 23-24 października 2012r. w godzinach od 800 do 1600, w siedzibie Stowarzyszenia w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 odbędzie się szkolenie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych korzystających z placówek prowadzonych przez PSOUU Koło w Krośnie oraz kadry placówek nt. „Etapy rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i złożenie w Biurze Obsługi Placówek PSOUU w Krośnie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Mituś - długoletni pracownik PSOUU Koło w Jarosławiu, pedagog, edukator w zakresie zajęć z dziećmi i młodzieżą z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, fizjoterapeuta.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia są dostępne w siedzibie Zarządu Koła w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16, pokój nr 24 oraz u dyrektora OREW.

Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak