W dniu 5 lutego 2012 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył się koncert Charytatywny - Gala Operetkowa „Wielka sława to żart” , nad którym patronat honorowy objęła Pani Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecna była Pani Poseł Łukacijewska oraz Prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Wystąpili artyści Opery Krakowskiej, Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Muzycznego w Gliwicach, Piwnicy pod Baranami, gościem specjalnym była Miss Polonia 1992 Pani Ewa Wachowicz.

W trakcie koncertu prowadzona była sprzedaż prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne oraz uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.

Organizatorami koncertu byli: Podkarpackie Biuro Koncertowe oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Krośnie W imieniu rodziców oraz osób niepełnosprawnych serdecznie dziękujemy:

  1. współorganizatorowi koncertu Panu Markowi Wiatrowi oraz wszystkim artystom,
  2. Pani Joannie Frydrych i Panu Krzysztofowi Topolskiemu,
  3. pracownikom PSOUU Koło w Krośnie za ich zaangażowanie w codzienną pracę terapeutyczną oraz w organizację koncertu,
  4. sponsorom i instytucjom, którzy wsparli nasze dzieło finansowo i pomogli w organizacji Gali.