Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Ze względu na rozległą strukturę Stowarzyszenia PSOUU oraz mnogość lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości związane z Dniem Godności organizowane są przez cały maj. Centralne obchody realizowane przez Zarząd Główny PSOUU odbywają się w Warszawie. Ponieważ w tym roku 5 maja jest dniem kończącym „długi, majowy weekend”, Stowarzyszenie zdecydowało się przenieść warszawskie uroczystości na 11-12 maja.

PSOUU Koło w Krośnie obchodzi Dzień Godności
w dniach 7 i 18 maja 2012 r.

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE:

Plakat » Do Pobrania
Informacje z przebiegu - Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

UROCZYSTOŚCI W KROŚNIE:

Plakat » Do Pobrania
Program obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną » Do Pobrania
Plakat "Wiosna wokół nas" » Do Pobrania