Wydarzenia i aktualności

 

Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2 600 kWh lub 3 000 kWh muszą złożyć do 30 czerwca 2023 r. do swojego sprzedawcy stosowne oświadczenie.

W grupie upoważnionej do skorzystania ze zwiększonych limitów zużycia energii elektrycznej są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, osoby zamieszkujące z osoba z niepełnosprawnością, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Gospodarstwa, którym nie przysługują podwyższone limity nie muszą składać oświadczenia. Będą one z urzędu korzystały z limitu 2 000 kWh.

 

Wzór oświadczenia do PGE › DO POBRANIA [pdf]

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.09.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022r. poz. 2587 ze zm.)  Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie udostępnia do wglądu informację o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

 

Informacja publiczna › do pobrania [PDF]

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, nowym dyrektorem OREW Krosno została Pani Beata Przybyła. Na tym stanowisku zastąpiła wieloletnią dyrektor Joannę Janocha. Pani Przybyła jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 15-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 14 lat w OREW na stanowisku nauczyciela. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na kierunku surdopedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Życzymy Pani Dyrektor konsekwencji w dążeniu do celu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych oraz optymizmu i pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Beata Przybyła

Dzisiejszy Dzień Kobiet był doskonałą okazją do inauguracji nowego projektu łączącego PSONI-owe Kobiety - Mamy, Siostry, Bratowe, Szwagierki, Kuzynki, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Szczegóły › facebook.com

Jubileuszowe wydanie czasopisma "W Naszym Kole"

Jubileuszowe wydanie czasopisma "W Naszym Kole"

Czasopismo do pobrania [pdf]

Z okazji Dnia Kobiet, Zarząd PSONI Koło w Krośnie serdecznie zaprasza Kobiety, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością korzystające z naszych placówek i Zakładów Aktywności Zawodowej na pierwsze spotkanie pt. "Siła Kobiet PSONI".

To w Was - Mamach, Siostrach, Bratowych, Szwagierkach, Kuzynkach tkwi siła, która pozwala osobom z niepełnosprawnością na osiąganie rzeczy z pozoru niemożliwych.

Serdecznie zapraszamy

 

Dzień Kobiet