PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

XVI Rejs Żeglarsko-Turystyczny po Jeziorze Solińskim

Zarząd PSONI Koło w Krośnie we współpracy z Krośnieńskim Związkiem Żeglarzy Yacht Club w dniu 23 czerwca 2018 r. organizuje dla członków Stowarzyszenia XVI Rejs Żeglarsko-Turystyczny po Jeziorze Solińskim.

Zgłoszenia do udziału w Rejsie przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2018 r. u kierowników placówek (prosimy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL). Wyjazd wyłącznie autobusami w dniu 23 czerwca o godz. 8.00 z parkingu OREW (ul. Powstańców Śląskich 16).

Każdy uczestnik rejsu otrzyma identyfikator upoważniający do udziału w imprezie oraz skorzystania z wyżywienia. Identyfikatory wydawane będą na parkingu, bezpośrednio przed wyjazdem. Dodatkowo każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma koszulkę. Prosimy by każda osoba z niepełnosprawnością ubrała koszulkę.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału osoby z niepełnosprawnością i maksymalnie 2 osób towarzyszących (rodziców). Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą (20 zł od osoby).

WAŻNE !

Osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Miasta Krosna obowiązkowo do dnia 15 czerwca 2018 r. muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania opieki przez osobę drugą.

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna