PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie w dniu 5 lutego 2012 r. podczas koncertu charytatywnego przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 21.745,66 zł . Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.

Zebrane środki pieniężne zostały w całości przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

 Zarząd Koła PSOUU w Krośnie.

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna