Historia Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku

W Krośnie od roku 1982 bardzo dynamicznie rozwija się ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne w 1992 roku z inicjatywy pierwszego Zarządu Koła PSONI w Krośnie powstało aż 5 placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność rozpoczął również Ośrodek Wczesnej Interwencji, który mieścił się w Krośnie, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 16. Wówczas w Zarządzie Koła pracowali społecznie: Pan Andrzej Janocha - Przewodniczący Zarządu, Pani Stanisława Kobak - Wiceprzewodnicząca, Pan Waldemar Stahl - Sekretarz, Pani Barbara Folta - Skarbnik. Duży wkład pracy w utworzenie placówki wnieśli również aktywnie działający rodzice: Pani Krystyna Zima i Pani Kazimiera Ziemiańska oraz Elektor Koła - Pani Joanna Janocha.

» ZOBACZ WIĘCEJ

Jubileusz 40-lecia wczesnej interwencji

Pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej Interwencji powstał w Warszawie w styczniu 1978 roku. Rok później powstał ośrodek w Szczecinie. Obecnie w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa 30 Ośrodków Wczesnej Interwencji, które w ciągu roku udzielają wsparcia blisko 12 tysiącom dzieci i ich rodzinom.
Założenia i program ośrodków wczesnej interwencji były efektem organizowanych od 1976 roku turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin z małym dzieckiem i zgłaszanych przez rodziców postulatów pomocy w rehabilitowaniu, opiece i wychowywaniu dziecka, a także wsparcia psychicznego dla nich. Z okazji jubileuszu została uruchomiona strona rwi.psoni.org.pl, poświęcona obchodom i promująca różne wydarzenia, które będą odbywały się w całej Polsce. Zachęcamy do regularnego czytania zamieszczanych tam informacji.

» ZOBACZ WIĘCEJ

2018 - Rok Wczesnej Interwencji

Zgromadzenie Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podjęło decyzję o uczczeniu jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji w Polsce. Pierwszy w Polsce i Europie Ośrodek Wczesnej Interwencji powstał w Warszawie w styczniu 1978 roku, z inicjatywy rodziców i profesjonalistów.
Podstawami wczesnej interwencji, prowadzonej przez placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną są skoordynowane, kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie rodziny w jednej placówce i w domu rodzinnym. Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

 

Wydarzeniami jubileuszowymi m.in. będą:

  1. styczeń-październik 2018 roku - lokalne i regionalne konferencje oraz seminaria promujące działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  2. styczeń-grudzień 2018 roku - publikacja w kwartalniku PSONI "Społeczeństwo dla Wszystkich" cyklu artykułów nt. wczesnej interwencji,
  3. 21 wrzesień 2018 roku - międzynarodowe sympozjum naukowe prezentujące najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych obszarach wczesnej interwencji.

Projekty PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

Rok wczesnej interwencji

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

Więcej ...

Projekt mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w PotokuCo sprawia, że czujemy się szczęśliwi w miejscu w którym mieszkamy? Poznaj projekt mieszkania wspomagane!

Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna