Trening interpersonalny

Nasi uczestnicy zajęć podczas zajęć rozwijają także swoje umiejętności w zakresie funkcjonowania w większej grupie społecznej. Ćwiczą zachowanie w określonych sytuacjach interpersonalnych, w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. Zdarza się, że istnieje potrzeba rozwiązywania sytuacji konfliktowych - wówczas przy asyście i wsparciu terapeuty uczą się określać problem, rozmawiać o możliwościach reagowania oraz samodzielnie szukać rozwiązań.

Trening interpersonalny to także nauka i modelowanie zachowań uczestników zgodnie z zaistniałymi potrzebami i preferencjami. Często ćwiczymy stosowne zachowanie się w relacjach męsko - damskich, biorąc pod uwagę realne potrzeby kontaktu uczestników odmiennej płci. Uczestnicy przy odpowiednim wsparciu potrafią eksponować akceptowane społecznie formy kontaktu między sobą.

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna