Klub Aktywności

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego najsłabszych grup społecznych – osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Działania merytoryczne obejmują prowadzenie zajęć terapeutycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania ONI w formie treningów, tj.: higieny, samoobsługi, kulinarnych, spędzania czasu wolnego, rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych, autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji-asystowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami w takim zakresie i w stopniu jakiego sobie życzą bez narzucania się i wyręczania, nauka pozawerbalnego porozumiewania się, nauka gestów Makaton, symbole PCS. Z projektu korzysta 30 osób.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej ramach

"Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023"

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2018 r. - 31.12. 2018 r.

Wartość projektu: 18 052,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 022,00 zł

 

Zajęcia klubowe realizowane są w formie treningów, w ramach których uczestnicy projektu nabywają, rozwijają oraz podtrzymują umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu. Wszystkie zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Trening higieny

W Klubie Aktywności uczestnicy nabywają szereg umiejętności, miedzy innymi doskonalą się w zakresie zdrowego i higienicznego stylu życia. Podczas zajęć rozwijają umiejętności związane z dbaniem o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę ciała. W ramach treningu higieny uczą się wprowadzać praktyki prozdrowotne, rozumieją potrzebę dobrego odżywiania, unikają zagrożeń dotyczących zdrowia, uczą się właściwego zachowania, aby bezpiecznie reagować w każdej sytuacji.

› zobacz więcej ...

Trening samoobsługi

Zajęcia klubowe realizowane w Klubie Aktywności mają różnorodną formę, miedzy innymi jest to trening samoobsługi, czyli nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych. Uczestnicy ćwiczą umiejętności związane z samodzielnym i estetycznym spożywaniem posiłków, zachowując zasady prawidłowego zachowania się przy stole. Każdorazowo przy okazji wyjść w plener doskonalą czynności ubierania i rozbierania odzieży czy też dobierania odzieży do pogody i pory roku. Wykonują sami bądź ze wsparciem wszelkie czynności toaletowe, ćwicząc manipulację i precyzję ruchu. Dzięki swojemu zaangażowaniu uczestnicy zajęć klubowych systematycznie doskonalą i rozwijają umiejętności w zakresie samoobsługi.

› zobacz więcej ...

Trening kulinarny

Na zajęciach realizowanych w ramach Klubu Aktywności odbywa się regularnie trening kulinarny - to przede wszystkim zajęcia z gospodarstwa domowego. Na tych zajęciach klubowicze uczą się przygotowywać posiłki, gotują proste potrawy według przepisu, wykonują desery na podwieczorek, nabywają umiejętności związane z obsługą urządzeń AGD. Ponadto uczą się planować zakupy, doskonalą umiejętności porządkowe związane z zajęciami kulinarnymi (np. zmywanie naczyń).

› zobacz więcej ...

Trening spędzania czasu wolnego

Klub Aktywności to przede wszystkim trening spędzania czasu wolnego, dlatego na zajęciach uczestnicy rozwijają zainteresowania według własnych preferencji i możliwości - rysują, malują, oglądają albumy, książki, zdjęcia, bawią się, grają w różne ciekawe gry, wykonują czynności praktyczne i użyteczne dla innych. Biorą także udział w spotkaniach towarzyskich, wychodzą do restauracji, sklepów samoobsługowych, cukierni. W miarę możliwości spacerują po okolicy, spędzając czas na rekreacji i aktywnym wypoczynku.

› zobacz więcej ...

Trening interpersonalny

Nasi uczestnicy zajęć podczas zajęć rozwijają także swoje umiejętności w zakresie funkcjonowania w większej grupie społecznej. Ćwiczą zachowanie w określonych sytuacjach interpersonalnych, w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. Zdarza się, że istnieje potrzeba rozwiązywania sytuacji konfliktowych - wówczas przy asyście i wsparciu terapeuty uczą się określać problem, rozmawiać o możliwościach reagowania oraz samodzielnie szukać rozwiązań.

› zobacz więcej ...

Trening umiejętności społecznych, w tym komunikacji

Podczas zajęć klubowych rozwijane są umiejętności społeczne, także umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy współpracując podczas różnych zadań uczą się efektywnej komunikacji między sobą, posługując się również komunikacją alternatywną i wspomagającą (gesty Makaton i symbole PCS). W trakcie tej współpracy nabywają umiejętności radzenia sobie z emocjami w momencie sytuacji konfliktowych, uczą się także samodzielnie rozwiązywać problemy sytuacyjne. Wszelkie tego typu działania odbywają się pod czujnym okiem terapeutów, gotowych w razie potrzeby wesprzeć i pomóc.

› zobacz więcej ...
Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna