• Klub Aktywności

    Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego najsłabszych grup społecznych - osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

    › zobacz więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna