Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób z niepełnosprawnością, które opuszczają warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mogą być beneficjentami programu, jeżeli:

  1. były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. - 31.01. 2019 r.

Wartość projektu: 15 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje o realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie › wtzkrosno.org.pl

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna