Asystenci na miarę

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej, rozwój lub wspomaganie niezależnego życia, inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez usługi wspierające asystenta osoby niepełnosprawnej.

Z usług asystenckich w ramach projektu korzysta 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Usługi są realizowane w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni społecznej. Każdy asystent wspiera jedną osobę z niepełnosprawnością, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji : 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2019 r.

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach zajęć indywidualnych w projekcie Asystent pomaga:

 • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, itp.
 • w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • poznać Krosno i okolice: odwiedzić muzeum, kawiarnię, wystawę, kino, wybrać się na spacer, mecz, czy koncert,
 • zaplanować czas wolny, spotkać się z innymi ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, iść do fryzjera,
 • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zaplanować i zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza, przygotować kolację, prowadzić swoje mieszkanie,
 • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu – styczeń 2018 – marzec 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu – styczeń 2018 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD – styczeń 2018
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych – styczeń 2018 – marzec 2019
 5. Okresowa ewaluacja IPD – wrzesień 2018
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu – zgodnie z umową

Aktualności projektowe

więcej ...

Asystent osoby niepełnosprawnej - zagadnienia merytoryczne

więcej ...

Projekt w ocenie uczestników

więcej ...
Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna