• Treningi mieszkalnictwa drogą do samodzielności i niezależności

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich rodzin.

  zobacz więcej ...


 • Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny

  Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągła i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, a także poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz nabycie umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi.

  zobacz więcej ...


 • Asystenci na miarę

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej, rozwój lub wspomaganie niezależnego życia, inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez usługi wspierające asystenta osoby niepełnosprawnej.

  zobacz więcej ...


Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna