• Mieszkania wspomagane

    Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych i opiekuńczych dla 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym i zamieszkałych na terenie M. Krosna i Powiatu krośnieńskiego.

    › zobacz więcej ...


  • Zatrudnienie w ZAZ moją szansą

    W ramach projektu zostaną utworzone miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w istniejących Zakładach Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Krośnie, a także utworzone zostaną dwa nowe działy produkcyjno- usługowe: produkcja i sprzedaż rękodzieła oraz produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych.

    › zobacz więcej ...


Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna