Projekty PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

Rok wczesnej interwencji

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› Więcej ...

Projekt mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w PotokuCo sprawia, że czujemy się szczęśliwi w miejscu w którym mieszkamy? Poznaj projekt mieszkania wspomagane!

› Więcej ...

Projekt - zatrudnienie w ZAZ moją szansą

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie rozpoczyna realizację Projektu pt. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 26 osób z niepełnosprawnościami (13 kobiet, 13 mężczyzn) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy PSONI Koło w Krośnie. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Wiek: kobiety 18-58 lat, mężczyźni - 18-63 lata
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) lub umiarkowanym (ze względu na upośledzenie umysłowe, schorzenie psychiczne lub autyzm)
  3. Zamieszkują na terenie jednego z powiatów: Krosno grodzki, krośnieński, brzozowski, sanocki, jasielski, strzyżowski.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy żywnościowej

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 - budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Krośnie do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

Osoba do kontaktu: Adam Józefczyk tel. 887-766-070

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna