Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku jest placówką dla dzieci do 7-go roku życia. Ośrodek realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi również postępowanie terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczne w stosunku do ich rodzin.

Zapraszamy na stronę internetową » owipotok.org.pl

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna