Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie jest specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z wieloraką niepełnosprawnością, w wieku 3-25 lat. Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki. Uczniowie objęci są terapią pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacją.

Zapraszamy na stronę internetową » orewkrosno.org.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku jest placówką dla dzieci do 7-go roku życia. Ośrodek realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi również postępowanie terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczne w stosunku do ich rodzin.

Zapraszamy na stronę internetową » owipotok.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Podstawowym zadaniem środowiskowego domu samopomocy jest poprawa kondycji psychofizycznej, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym, samodzielnym życiu, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcie rodziny

PSONI Koło w Krośnie prowadzi dwa środowiskowe domy samopomocy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku przeznaczony dla 34 osób oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie w którym przebywa 27 osób.

Zapraszamy stronę internetową » sdskrosno.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Podstawowym zadaniem środowiskowego domu samopomocy jest poprawa kondycji psychoficznej, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym, samodzielnym życiu, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcie rodziny.

PSONI Koło w Krośnie prowadzi dwa środowiskowe domy samopomocy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku przeznaczony dla 34 osób oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie w którym przebywa 27 osób.

Zapraszamy na stronę internetową » sdspotok.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie jest placówką przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z orzeczonym znacznym lub stopniem niepełnosprawności. Warsztat przygotowuje uczestników zajęć do podjęcia pracy zawodowej oraz pozwala zdobyć umiejętności przydatne w codziennym i samodzielnym życiu.

Zapraszamy na stronę internetową » wtzkrosno.org.pl

Mieszkanie wspomagane w Potoku

Mieszkanie wspomagane w Potoku jest formą mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zostało utworzone w maju 2017 r. ze środków EFS. Aktualnie mieszka w nim 12 osób z niepełnosprawnością.

W mieszkaniu realizowane są usługi będące kontynuacją założeń projektu RPO WP (Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer konkursu : RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020). Mieszkańcy korzystają z usług wspierających pobyt w formie usług asystenckich, opiekuńczych i wspierających aktywność poprzez realizację treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Usługi wspierające realizowane są zgodnie z indywidualnym programem wsparcia. Program jasno określa obszary wymagające wsparcia oraz ich częstotliwość.

Usługi te obejmują treningi umiejętności praktycznych, higieny, samoobsługi, finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny, umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia te pozwalają na nabywanie bądź doskonalenie umiejętności potrzebnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Podczas zajęć kształtowane i doskonalone są następujące umiejętności: umiejętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem, orientacja w środowisku społecznym i rodzinnym, doskonalenie samoobsługi w zakresie mycia, ubierania się, toalety, jedzenia. Podczas zajęć stosowane są metody i formy pracy dobrane do rodzaju niepełnosprawności, poziomu funkcjonowania mieszkańców.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

 

Opiekun mieszkania: Kamil KUBAL
38-404 Krosno, Potok 45 a
tel. 512 222 938

Świetlica terapeutyczna "Tęcza"

Świetlica terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zajęć jest zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności i dysfunkcji w rodzinach.

Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek, w wymiarze 4 godzin dziennie.

38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16
tel. (13) 43 258 37

Trening mieszkalnictwa

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak jak ich rówieśnicy, prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń związanych z podejmowaniem różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą przy niezbędnym, czasem niewielkim wsparciu żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz współżycia, budowanie relacji z innymi ludźmi umożliwia im realizowany przez Koło program treningu mieszkaniowego.

Koło prowadzi treningi mieszkalnictwa w ramach pobytów całotygodniowych, tj. od poniedziałku do piątku.

Koordynator projektu: Joanna Janocha
38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16
tel. 13/ 43 258 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
orewkrosno.org.pl

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna