Program działalności Koła PSOUU w Krośnie na lata 2011-2015

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie na lata 2011 - 2015 zostały określone następujące cele:

  1. Rozwój zasobów ludzkich w Kole.
  2. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na obszarze działania Koła na temat niepełnosprawności intelektualnej.
  3. Stworzenie niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc rodzinom.
  4. Wczesna diagnoza i rehabilitacja.
  5. Wyrównywanie szans w edukacji dzieci i młodzieży głębiej upośledzonej umysłowo.
  6. Wyrównanie szans i stwarzanie warunków do przygotowania do pracy zawodowej i zatrudnienia.
  7. Dostosowanie infrastruktury Koła do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  8. Mieszkalnictwo oraz działania wspomagające pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym osobom głębiej upośledzonym i ich rodzinom.

W celu zapoznania się z pełnym programem działalności Koła PSOUU w Krośnie na lata 2011-2015 zapraszamy do odnośnika » Pobierz Program działalności Koła PSOUU w Krośnie.

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna