Przekaż 1% swojego podatku

Wspierając nasze Stowarzyszenie przyczyniasz się do budowy systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapraszamy do udziału w projekcie

PSONI Koło w Krośnie realizuje projekt pn.
"Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Potoku"

» SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Strona internetowa Koła została udostępniona pod nowym adresem
www.psonikrosno.org.pl

Jubileusz 35 lecia PSONI

  • Jubileusz 35-lecia

    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na bieżący 2017 rok przypada Jubileusz 35-lecia ruchu rodziców, który początkowo działał jako Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej troski, a obecnie jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z...

    Czytaj więcej...

  • Historia Stowarzyszenia

    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, szczęście i...

    Czytaj więcej...

Jubileusz 35-lecia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na bieżący 2017 rok przypada Jubileusz 35-lecia ruchu rodziców, który początkowo działał jako Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej troski, a obecnie jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Stowarzyszenie, będące organizacją rodziców i przyjaciół, pokonało długą i trudną drogę od całkowitej izolacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w czasach komunizmu aż do dzisiejszej inkluzji. Społeczna praca wielu pokoleń zdeterminowanych rodziców zaowocowała stworzeniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzisiaj Stowarzyszenie jest prężną organizacją, której nazwa i działania mocno utrwaliły się w świadomości mieszkańców Krosna. Jubileusz Koła jest doskonałą okazją do przypomnienia z jakim trudem rodzice walczyli o godne życie swoich dzieci, chwilą na refleksję oraz planowanie dalszych działań.

Obchodom Jubileuszu będą towarzyszyć różne wydarzenia oraz prezentacja historii Koła. Zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół do aktywnego włączenia się w obchody.

Historia Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Krośnieńskie Koło Stowarzyszenia w bieżącym roku obchodzi jubileusz 35-lecia ruchu rodziców. Z tej okazji chcemy przypomnieć Państwu historię naszej organizacji oraz ludzi, bez zaangażowania których nie byłoby dzisiaj naszych placówek, zakładów pracy i innych form wsparcia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt.
"Włączeni w życie, powstały w ramach obchodów 50.lecia działalności PSONI"

Jak to się zaczęło?

Historia Koła PSONI
w Krośnie

Składy osobowe Zarządów PSONI Koło w Krośnie oraz Komisji Rewizyjnej

Jak to się zaczęło?

Pierwsze, nieformalne spotkania rodzin dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną odbywały się na przełomie lat 1962 i 1963. W tamtym czasie, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie było żadnych propozycji. Nie pozostawały w zainteresowaniu nauki, w związku z czym ani lekarze, ani pedagodzy, psycholodzy, ani inni specjaliści nie znali metod pracy i ich wspierania. Szkoły specjalne przeznaczone były dla dzieci z lekkim „niedorozwojem umysłowym” – jak wtedy mówiono. Osobom z większymi problemami oferowano wyłącznie miejsca w zamkniętych zakładach opieki. Była też doktrynalna przyczyna tej izolacji, ponieważ władza ludowa nie chciała publicznie potwierdzać istnienia czegoś, co uznawała za patologię wstydliwą dla ustroju, w którym nie było równorzędnego miejsca dla osób zdrowych i niepełnosprawnych intelektualnie. Z braku jakichkolwiek informacji, działań czy form pomocy osobom z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, jednocześnie w kilku miastach Polski rodziny zaczęły się spotykać, wymieniać informacje, formułować potrzeby. W pierwszej kolejności - dotyczące edukacji i zatrudnienia, ale przede wszystkim - uznania miejsca w społeczeństwie ich dzieci. Państwu Ewie i Romanowi Garlickim z Warszawy, rodzicom dorosłej Joanny z zespołem Downa, udało się przenieść te dyskusje na forum publiczne. W styczniu 1963 roku, znany pisarz Marian Brandys, opierając się na relacjach rodziców opisał sytuację w tygodniku „Świat”. Artykuł ten spowodował reakcję innych rodziców dotkniętych tym samym, bądź podobnym problemem w wielu miastach Polski. Pomimo ustroju jaki wówczas panował, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i inne wspierające ich osoby utworzyli ogólnopolski ruch reprezentujący prawa obywateli, którzy w wyniku niepełnosprawności zostali pozbawiani przez przepisy prawa, jak i warunki społeczne jakichkolwiek szans i egzystowali na marginesie życia społecznego. Władze nie wyraziły jednak zgody na rejestrację samodzielnej organizacji.

Czytaj Dalej »

Historia Koła PSONI w Krośnie

W Krośnie przełomem były lata 1980/1981, kiedy przemiany społeczne zachodzące w Polsce zmieniły postawy oraz uświadomiły rodzicom możliwość dochodzenia praw dla swoich dzieci. Tak powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie.
Początkowe działania rodziców wspierane były przez pracowników ZW TPD. Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zaczęło zbierać fundusze, organizować zabawy dla dzieci i spotkania rodziców. Niewymierną pomoc i serce oddawała przez całe trudne lata 80-te Pani Bożena Gromek. Koło Organizacyjnie było podporządkowane TPD, ale merytorycznie czerpało wiedzę z istniejącego od 1963 roku ruchu rodziców, zapoczątkowanego w Warszawie.

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Krośnie obejmowało swym zasięgiem całe województwo krośnieńskie, a nawet pojedyncze sąsiadujące gminy z województwa przemyskiego i rzeszowskiego. Koło się rozwijało, zdobywało fundusze. Uformowała się grupa liderów - powstawały zalążki prawdziwej organizacji pozarządowej. Wśród najbardziej aktywnych rodziców należy wyróżnić Stanisławę Kobak, Krystynę Zimę, Andrzeja Janochę i Kazimierę Ziemiańską. Koło organizowało wówczas corocznie turnusy rehabilitacyjno-rodzinne, z profesjonalną terapią rehabilitacyjną, psychologiczną i pedagogiczną, co przyczyniało się do rozwoju niepełnosprawnych dzieci i integracji ich rodziców (kierownikiem tych turnusów był dr Leszek Niziankiewicz). Powstał punkt rehabilitacyjny (przy ośrodku zdrowia PKS), oddział przedszkola integracyjnego (na ul. Krakowskiej i Mickiewicza).

Czytaj Dalej »

Składy osobowe Zarządów PSONI Koło w Krośnie oraz Komisji Rewizyjnej:

Elektorem Koła od 1991 roku jest Pani Joanna Janocha.

I kadencja: 1991-1995
Przewodniczący - Andrzej Janocha
Wiceprzewodnicząca - Stanisława Kobak
Sekretarz - Waldemar Stahl
Skarbnik - Barbara Folta
Członkowie - R. Myszkal, M. Peszko, K. Ziemiańska, M. Zwierzyna
Komisja Rewizyjna: A. Anczakowski, M. Bosowski, A. Leńska

II kadencja: 1995-1999
Przewodnicząca - Barbara Famielec
Wiceprzewodnicząca - Bożena Gromek
Sekretarz - Anna Kwilosz-Kosecka
Skarbnik - Krystyna Zima
Członkowie - B. Gorczyczewska, S. Reczkowski, A. Turek
Komisja Rewizyjna: B. Wojnar, W. Michna, I. Klara

Czytaj Dalej »
Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz po to by spełnić Państwa oczekiwania
» ... Czytaj Dalej