PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

1% podatku dla Stowarzyszenia PSONI Koło w Krośnie

Drodzy Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Trwa okres składania rozliczeń podatkowych za rok 2018. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia.

 

Jednocześnie prosimy o włączenie się do akcji pozyskiwania 1% poprzez zachęcenie jak największej liczby osób do wsparcia naszej działalności.
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Corocznie cały dochód z 1% przeznaczany jest na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich terapię, rehabilitację i edukację.
Każda, nawet najdrobniejsza wpłata jest nieocenioną pomocą dla najbardziej potrzebujących.

Jak przekazać 1% podatku? To bardzo proste:

 1. Elektronicznie - na stronie internetowej naszego Koła : www.psonikrosno.org.pl znajduje się program do rozliczenia rocznego PTT-ax, w którym nasz KRS jest już wpisany i program sam wyliczy 1% podatku dla naszej organizacji,
 2. W wersji papierowej - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, w której wpisujemy nr KRS Stowarzyszenia - 0000039761.

W tym roku zmienia się sposób rozliczania PIT i co za tym idzie - przekazywania 1% dla OPP

E-PIT będzie można wypełnić w serwisie podatki.gov.pl. Zostanie on udostępniony dla każdego podatnika 15 lutego 2019 roku. Na stronie podatki.gov.pl będzie można zaakceptować lub odrzucić zeznanie podatkowe. W przypadku braku jednego z tych działań do 30 kwietnia, urząd skarbowy uzna deklarację za złożoną.

Jak przekazać 1 procent w usłudze e-PIT?

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże użytkownikowi tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od niego 1 proc. podatku. Podobnie wskaże też cel szczegółowy i automatycznie zaznaczy zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc., według informacji z ubiegłego roku. Podatnik będzie mógł jednak edytować te dane i wybrać inną Organizację Pożytku Publicznego.

Jeśli podczas wypełniania deklaracji e-PIT po raz pierwszy wybierasz OPP, której przekażesz 1 proc. podatku, powinieneś wybrać z listy jej numer KRS i wskazać cel szczegółowy (jeśli chcesz). Możesz też opcjonalnie zaznaczyć zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku.

Zmiany OPP można dokonać korzystając z opcji "Zmieniam organizacje". Należy następnie wybrać z listy OPP numer nowej KRS, wskazać cel szczegółowy i zatwierdzić zmianę.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy wybierz opcje "Zmieniam organizacje". Następnie nie zmieniając numeru KRS, edytuj informacje o celu szczegółowym, a następnie zatwierdź tę zmianę.

Instrukcja krok po kroku

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   - PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   - kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   - kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  • wybierz opcję "Zmieniam organizację"
  • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  • zatwierdź tę zmianę
 7. zaakceptuj i wyślij zeznanie

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wczoraj w PROFBUD AREANA w Krośnie odbył się Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem turnieju był Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Na zielonej murawie rywalizowało 8 drużyn: WTZ PSONI Koło w Haczowie, WTZ PSONI Koło w Rymanowie i WTZ PSONI Koło w Krośnie, DPS Zgromadzenia Bonifratrów z Iwonicza, WTZ Stara Wieś, ZAZ Nr 1 i Nr 2 PSONI Koło w Krośnie, ZAZ w Rymanowie Zdroju. Turniej otworzyła pani Agnieszka Zygarowicz Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Pan Grzegorz Bliźniak - Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ginące obrzędy, czyli Staropolskie Integracyjne Andrzejki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Skąd pochodzi tradycja wróżb andrzejkowych? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że na terenie całej Europy uprawiano je już w XII wieku, a i dzisiaj nie brakuje chętnych do wróżenia. Żeby tradycji stało się zadość, na imprezie andrzejkowej zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie bawiło się 230 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. "Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze", dlatego uczestnicy zabawy bawili się w żartobliwe wróżby próbując przewidzieć swoją przyszłość, zwłaszcza matrymonialną i finansową. Organizatorzy zadbali o wspaniałą oprawę muzyczną i DJ-a, który aranżował ciekawe zabawy. Nie dało się usiedzieć w miejscu. No może na chwilę, by posilić się jadłem, które w obfitości zapodano.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Rehabilitacja 25 plus

Zarząd PSONI Koło w Krośnie przystąpił do realizacji programu "Rehabilitacja 25 plus". Umowa na finansowanie projektu została podpisana w Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie przez Pana Grzegorza Bliźniaka i Pana Zbigniewa Husa - przedstawicieli Zarządu naszego Koła oraz Pana Macieja Szymańskiego - dyrektora Oddziału PFRON. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom z niepełnosprawnością będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Program jest finansowany ze środków PFRON.

 

Nowe inicjatywy PSONI Koło w Krośnie

Zarząd PSONI Koło w Krośnie utworzył nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością, tj. cukiernię oraz sklep z rękodziełem. Cukiernia mieści się w Krośnie w dzielnicy Polanka ul. Popiełuszki 81/3 i kusi mnogością słodyczy i aromatem pysznej kawy. Sklep z oryginalnym, niepowtarzalnym rękodziełem znajduje się w Galerii Full Market w Krośnie.

Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym powstały w ramach projektu pn. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz ze środków PFRON. Łącznie utworzono 26 nowych miejsc pracy dla osób mających największe trudności w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Pracownicy z niepełnosprawnością pracują również na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu w prowadzonych przez Koło zakładach aktywności zawodowej, tj. w pralniach wodnych, w gastronomii, w działach porządkowych oraz przy produkcji podpałek i konfekcjonowaniu.

Sklep z rękodziełem

 

Cukiernia

 

 

 

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna