PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku. Świadkami tego wydarzenia byli parlamentarzyści, Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Burmistrz Jedlicza, Członkowie Zarządu Głównego PSONI oraz przedstawiciele Kół naszego Stowarzyszenia z terenu województwa podkarpackiego. Przecięcia wstęgi dokonali: Pani dr Monika Zima-Parjaszewska - Prezeska ZG PSONI, Pani Jolanta Urbanik - Burmistrz Gminy Jedlicze, Pan Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna oraz Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński. Mieszkania poświęcił ks. Proboszcz z Parafii w Potoku. Po uroczystym otwarciu i poświęceniu mieszkań zaproszeni goście spotkali się z mieszkańcami Domu i Zarządem Koła.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Konferencja nt. "Mieszkalnictwo wspomagane szansą na godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Konferencja odbyła się 25 września 2017 r. i była poprzedzona uroczystym otwarciem mieszkań wspomaganych w Potoku. Poświęcona była zagadnieniu mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami konferencji były osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny z terenu województwa podkarpackiego, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz samorządu województwa, przedstawiciele PFRON, ROPS, WUP, instytucji i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem np. PCPR, MOPR, GOPS, PCK, UM Krosna. I część konferencji obejmowała wystąpienia prelegentów: Pani dr Moniki Zima - Parjaszewskiej - Prezeska ZG, Pana Jerzego Jęczmienionka - dyrektora ROPS w Rzeszowie oraz Pana Mariusza Mitusia - Wiceprezesa ZG. Prelegenci podkreślali, że mieszkalnictwo wspomagane stanowi niezmiernie ważny element systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W II części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem mieszkańców z Potoka, asystenta wspierającego oraz rodziców/opiekunów, prowadzony przez Panią Joannę Janocha. Patronat nad tym wydarzeniem sprawowali: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, zaś patronat medialny - TVP 3 Rzeszów.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Oddaj głos na nasze Stowarzyszenie!

Kierownictwo Sklepu MediaMarkt w Krośnie wybrało nasz Stowarzyszenie do udziału w akcji głosowania klientów sklepu na instytucję społeczną, której MediaMarkt przekaże darowiznę w sprzęcie RTV/AGD.

Otwarcie sklepu w Galerii VIVO! przewidziane jest na 29 września br. W sklepie MediaMarkt będą plakaty informujące o akcji oraz urny do głosowania opatrzonymi opisem 3 wybranych Organizacji, w tym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Wystarczy wraz z paragonem odebrać od kasjera żeton i wrzucić go do urny z nazwą naszego Stowarzyszenia.

Konferencja nt. "Mieszkalnictwo wspomagane szansą na godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie w dniu 25 września 2017 r. organizuje Konferencję na temat ważnego problemu dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkalnictwa wspomaganego. Konferencja będzie poprzedzona uroczystym otwarciem mieszkań wspomaganych w Potoku. Patronat nad Konferencją objęli : Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Marszałek Województwa Podkarpackiego, zaś patronat medialny TVP 3 Rzeszów.

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna