PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Modlitewne spotkanie

30 maja 2018 r. w Kościele Farnym w Krośnie odbyła się Msza Święta w intencji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Ich Rodzin, pracowników PSONI Koło w Krośnie oraz wszystkich osób dobrej woli, które przyczyniły się do sukcesu Kampanii Kilometry Dobra. Mszę koncelebrował ks. dr Andrzej Chmura, któremu serdecznie dziękujemy za duchowe wspieranie naszej stowarzyszeniowej wspólnoty.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Poparcie dla Rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością protestujących w Sejmie RP

W dniu 8 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. W trakcie Zebrania członkowie naszego Koła przyjęli wniosek o skierowaniu do Premiera Morawieckiego listu popierającego Rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością protestujących w Sejmie RP.

Apel członków PSONI Koło w Krośnie skierowany do Premiera RP w sprawie poparcia protestu Rodziców w Sejmie
ZOBACZ

Podpisy członków PSONI Koło w Krośnie popierających protest
ZOBACZ

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty pomocy prawnej w Krośnie

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. F. Czajkowskiego 49 w pok. B 002. telefon kontaktowy 13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:

  • Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00 - dyżur radcy prawnego
  • Wtorek godz. 14.00 - 18.00 - dyżur adwokata
  • Środa godz. 9.00 - 13.00 - dyżur adwokata
  • Czwartek godz. 14.00 - 18.00 - dyżur radcy prawnego
  • Piątek godz. 9.00 - 13.00
  • I i III piątek oraz 30 marca i 31 sierpnia 2018 r. - dyżur radcy prawnego,
  • II i IV piątek oraz 29 czerwca i 30 listopada 2018 r. - dyżur adwokata
» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Stanowisko w sprawie protestu rodziców

Stanowisko w sprawie protestu rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami
z dnia 22 kwietnia 2018 roku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierające od 55. lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, solidaryzując się z Osobami z Niepełnosprawnościami i ich Rodzinami protestującymi w Sejmie RP, wyraża poparcie dla działań i postulatów zmierzających do poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji ich prawa do niezależnego życia.

Zarząd Główny PSONI

Stanowisko Zarządu PSONI › pobierz w PDF

Ubezwłasnowolnienie

Służy pomocy i opiece osobom, które nie potrafią w żaden sposób same się o siebie zatroszczyć. Ubezwłasnowolnienie musi być celowe, oznacza to, że sąd powinien brać pod uwagę cel, dla którego instytucja ubezwłasnowolnienia została wprowadzona, wyrażający się w zapewnieniu opieki osobie podlegającej ubezwłasnowolnieniu. Podstawą ubezwłasnowolnienia może być jedynie dobro osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.

Niedopuszczalne jest, aby przesłanką orzekania ubezwłasnowolnienia miała być wygoda urzędników czy nieumiejętność porozumienia się z daną osobą.

Zgodnie z polskim prawem dziecko do osiemnastego roku życia z mocy prawa pozostaje pod władzą rodzicielską. Rodzice sprawują nad nim opiekę i występują w jego imieniu.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna